Danışma Kurulu

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Adına Sahibi/Owner on behalf of Duzce University Business Administration Faculty

Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Baş Editör/Editor in Chief

Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Editör Yardımcısı/Editorial Assistants

Dr. Öğr. Üyesi İsmail DURAK(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Alan Editörleri/Field Editors

Doç.Dr.Faruk Kerem ŞENTÜRK(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Doç.Dr.İstemi ÇÖMLEKÇİ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi İsmail DURAK(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Dr.Öğr.Üyesi Fuat YALMAN(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim KÜLÜNK(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Dr.Arş.Gör.Said ALTINIŞIK(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Editör Kurulu/Editorial Board

Prof.Dr.Nigar Demircan ÇAKAR(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.Mehmet Akif ÖNCÜ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.İzzet KILINÇ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.Yalçın KARAGÖZ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.Cahit AYDEMİR(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.Abdulvahap BAYDAŞ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.Enver BOZDEMİR(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.İsmail HAKKI ERASLAN(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.Kahraman ÇATI(İnönü Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.Salina KASSIM(International Islamic University, Malezya)

Prof.Dr.Ergün EROĞLU(İstanbul Üniversitesi,Türkiye)

Prof.Dr.Orhan BATMAN(Sakarya Üniversitesi,Türkiye)

Doç.Dr.Emel İŞTAR(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Doç.Dr.Yunus Emre TAŞGİT(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Doç.Dr.Feyyaz YILDIZ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Doç.Dr.Hakan Murat ARSLAN(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Doç.Dr.Yusuf ÖCEL(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Doç.Dr.Emel FAİZ(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Doç.Dr.Öznur BOZKURT(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Doç.Dr.Oğuz KARA(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Doç.Dr.Mehmet Nurullah KURUTKAN(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Doç.Dr.Özkan ŞAHİN(Düzce Üniversitesi,Türkiye)

Doç. Dr. Dinmukhamed KELESBAYEV (Kazakistan)

Dr.Ikramul Hasan(Independent University, Bangladeş)

Teknik Destek:

Mizanpaj: Arş. Gör. Serhat ATA

Dil: Arş. Gör. Mustafa POLAT

Sosyal Medya: Arş.Gör. Mücahit TÜRKMEN

Yazım Kuralları: Arş.Gör. İsmail Nurullah MUTLU